پنجره ای رو به آسمان

امدم تو رو خدا گوجه پرت نکنید...تعجب

روزی بیست ساعت شاید بیشتر درگیر هستمابرو

خب دیگه اسفند هست و یه عالمه کار موندهخمیازه

دلم هوای یه رویای تلخ کرده مثل یه قهوه فرانسهخوشمزه

دلم هوای یه رویا شیرین کرده همسنگر مثل شعرهاتتشویق

دلم هوای یه رویا زندگی کرده که غافل گیرم کنه با حرفاشتعجب

دلم هوای یه عالمه زندگی کرده مثل زندگی سارا و داراقلب

دلم هوای هوا کرده اما بی نفس موندمگریه

پ.ن: همسنگر شرمندتم میام در اولین فرصت برات مینویسمیول

پ.ن: رویا زندگی توقع برخورد دیگه ای داشتم میگم چرا ..سوال

پ.ن: سارا عزیز برات آرزو زندگی شاد کنار نامزدت میکنمقلب

پ.ن:سارا ببخش اسم نامزدتون رو نمیدونم گفتم داراخجالت

پ.ن: دعا کنید بتونم تموم کنم کارهام رو زود به زود بیام

همین

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٢/۱٩ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ توسط خبرنگاری به نام هاگرید نظرات () |

سلام

میخوام فکر کنم نمیتونم سوال

میخوام بنویسم نمیتونم ناراحت

میخوام تمرکز کنم نمیتونم ناراحت

میخوام داد بزنم نمیتونم گریه

و تموم زندگی من شده نمیتونمسوال

پ.ن:امیدوارم بتونم ...امیدوارم متفکر

همینبای بای

نوشته شده در ۱۳۸٧/۱٢/٩ساعت ٢:٠٧ ‎ق.ظ توسط خبرنگاری به نام هاگرید نظرات () |

Design By : Pichak