پنجره ای رو به آسمان

سلام خوبین خوشین ؟ چه ها میکنید خمیازه
الان که دارم این رو مینویسم رادیو جوان داره
برنامه اینجا شب نیست رو پخش میکنه آخ
پاهام زوق زوق( اگه غلط ننوشته باشم ) میکنه چشمک
حالم ولی خوب هست گرچه این روزا ....یولساکت
بیخیال غر غر نمیخوام بکنم ...خوشمزهدیگه چه خبر شما بگین ؟
چه ها میکنید با تکوندن ؟ آخی داغون شدین ...خوبه ؟
مدتی هست نوشتن یادم رفته درست حسابیسوال
شاید برای این هست که روزی بیست ساعتی گریه
درگیر کار هستم ...میام
به زودی

پ.ن: همسنگر خیلی خوبی ؟ میام با ملاقه سیاهت میکنمنیشخند
همین

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱۸ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ توسط خبرنگاری به نام هاگرید نظرات () |

سلام تنبل خان غر غرو بر میگردد

از زندگی بگم بد نیست ...میگذره دیگه

اولیش این هست مرغ عشق مجرد نق نقو گرامی بر اثر دوری از

جفت فراریش دق کرد و مرد

دومیش هیروشیما هست ) اتاقم ( که همه چیز توش بهم ریخته

دیگه بگم ..راه میرم نفس میکشم دارم غر زدن رو ترک میکنم

الان نمیدونم چی بنویسم ولی میام سریعا

همین

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱٠ساعت ۱:٠٩ ‎ق.ظ توسط خبرنگاری به نام هاگرید نظرات () |

سلام میبینم که این مدت فقط نق زدم

درگیر بودم ولی نمیدونم چرا اینجا هم امدم نق زدم

ولی درست میشم

پ.ن: البته امیدوارم

همین

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/٤ساعت ۳:٤۱ ‎ق.ظ توسط خبرنگاری به نام هاگرید نظرات () |

Design By : Pichak