سر سطر ..به خاطر بچه های محک

 خب اینبار هم غافل گیر بچه ها توی بیمارستان شدم این چند

خط رو برای بچه ها مینویسم

بچه هایی با تموم رویا ها و واقعیت ها

به امید سلامتیشون

اینجا آخر دنیاست .*نقطه جمله تمام*

اینجا آخر آرزوهاست *سر سطر*

بین رؤیا و واقعیت اینجا

فاصله هاست

لحظه هایت همه می میرند

آری اینجا مرگ لحظه هاست *سر سطر*

به کجا می نگری؟

اینجا تا چشم کار می کند دریاست

اینجا عشق را دار می زنند

اینجا مرگ رویاست.

/ 2 نظر / 10 بازدید
نگین

سلاااااااااااااااام.....چه عجب!....قشنگ بود خیلی زیاد!....[چشمک] ببین منو تو یاهو اد میکنی؟[نیشخند]

نگین

جدی همسایه ایم؟[نیشخند]