و در اخر ...

بعله ...بعله خپل خان بعد از مدتها دوری برگشت به اینجا که 

یه خبر بد بهتون بده ....نترسید بابا هنوز زنده هستم ...

اونم این هست که ب طرز خفنی سرما خورده ایم ...

ولی من پر رو تر از این حرفا هستم و هنوز صبح تا شب سر این کار و اون کار هستم ...

فردا باید برم استاد ویلن عزیز رو ببینم که اون هفته تصمیم داشت فلک ام بکنه ...

خدا به داد ما برسه توی این روزا برفی ....

شرمنده از همه دوستان مدتی نبودم  

/ 4 نظر / 12 بازدید
آرام

سلام این سرماخوردگی همه گیر شده ظاهرا ماهم سرما خورده ایم خفن

ارش

سلام سلامی از قلب شکسته از قلبی دور افتاده همچون کبوتری سبکبال که دراسمان عشق به پروازدرامده است سلامی به بلندای اسمان و به زلال و خلوص چشمه ساران سلامی به لطافت گرمای بهاری سلامی همچو بوی خوش اشنایی سلامی بر خواسته از دل و نشسته بر دل

ارش

بهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم که دوسِت دارم بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم تویی نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی اگه یه روزچشمات پرِاشک شد ودنبال یه شونه گشتی که گریه کنی،صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،اما منم پا به پات گریه می کنم اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن، قول می دم سکوت کنم اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی ، صِدام کن چون قلبم تنهاست اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم اما باهات میدوم اگه بیه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون من قبل از تو میمیرم