غر نمی زنم

سلام نمیدونم چی میخوام بنویسم

شاید از حال و روز خودم ولی میشه نق و درد دل

شاید از زندگی که خب اونم میشه نق و درد دل

شاید از دوستام گلایه کنم اونم میشه نق و درد دل

شاید میخوام از همسنگری بگم که دلم براش یه ذره شده نق میزنم ؟

ولی من نه غر میزنم نه درد دل میکنم ...

فقط دلم تنگه .حالم گرفته هست ،و تموم وجودم رو دردی

بی خود گرفته ...

پ.ن :آخر نق زدم

پ.ن: همسنگر کجایی دارم نگران میشم بیا

همین

/ 0 نظر / 10 بازدید