به عشق مولام يا علی

imam_ali800.jpg

سلام بر عشق که آمد پدید و جهان از آن نوری گرفت و هر روز

بیشتر بر خود بالید که من عاشق عشقم یا علی..............

گرما خورشید ذوبم نمیکنه یا علی ...

بگه اشکام رود شد از غم عشق این مردم یا علی .........

زمین دلش سنگی شد از عشق یا علی.......

از عشق تو یا علی گفتیم و آغاز شد عشقمون یا علی....

امروز تولد حضرت عشقه ...

نمیدنم این شبا مولا دستام به حرمت کلامت سر به زیر شده یا به حرمت برق

نگاهتون شرمسار شده ...نمیدونم مولا

به قدرت یا هو گفتن نشستم به چند خطی عرض کردن یا تبریک گفتن

میگن امشب بود که دل کعبه باز شده و عشق با شما آغاز شد یا علی...

مولا میگن بهمون یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

آقا گفتن یا علی بگو و بلند شو

گفتن حرمت گود زورخونه اون روزا به حرمت آقا بود ...میگن

هر کسی یا علی گفت قدرت خیبر داشت و حرمت پهلونی....یا علی

میگن اگر دستی به زمین زدی بدون حرمت خاک پای شماست یا علی....

نوشتیم روی کارتا عروسی به حرمت علی عشق آغاز شد ...یا علی

نوشتیم بالا در زور خونه به حرمت علی سر خم کن و بیا تو ..یا علی...

روی پیشونی بندا نوشتن یا علی ...و یا علی گفتن امدن ....

اما امروز مولا میخوام من به کسایی یا علی بگم که به حرمت شمشیرت

سر تعظیم پایین آوردن و گفتن یا علی...

آره آقا من میخوام بگم به قسم یا علی بچه ها و اون تار سیبیلا قدیم ...بگم یا علی

از کدوم بگم که عشق شما رو زنده کردن ..؟اونا که گفتن یا علی...؟

اولیش بچه های که توی گروهایی مثل محک مثل روزنه های امید

مثل تیم امید و گروهای دیگه یا علی گفتن و عشق مولا رو توی دل بچه ها بیمار

نشوندن به اونا میخوام بگم یا علی.....

دومیش آقا به تیمی که این روزا خیلی سرشون شلوغه

آخه اونا که حکمشون نشستن روی بدن هست و اسیر چرخای روزگار

هستن و چشم امید دارن بهشون بگم یا علی....

اونا که روی نخاع بچه ها کار میکنن... تا بزنن سر زانو دستو بگن یا علی....

بچه ها دیگه روبگم مولا ...اونا که رفتن از دیار ایران ..

اما همیشه کمک بودن توی این خاک

دیدم به چشم مولا ...هر وقت حرف مال دنیا شد گفتن بگو یا علی...

آقا بخوام از بقیه بگم حرمتا رو مجبورم بشکنم به حرمت خاک پاتون  نمیتونم بگم

یا علی....

اونا که اسمشون همیشه تو خفا بود و دست علی وار دادن به دلامون یا علی....

به بچه های مسیحی ...به بچه های زرتشتی که جشن میگیرن

مولا میبین قدرت عشقتون رو

به هر دین و کیش میگن یا علی....

امشب من نمینویسم به حکم عشق میاد و میشه خط

یا علی...

مولا میگن امشب امدی اما من میگم برای تمام قرن هایی

میخوام بگم روز اول سرشت ما شد این گفتن بگو یا علی ...

بنویس با نام علی بخون به عشق علی

بزن به ساز دل به حرمت علی ...بگو حرف حق به خاطر وجود علی ....

گریه کن به خاطر تموم چاهایی سر به خاک.... یا علی

بخند به بچه ها به عشق مرد مردا ...یا علی

سلام بده بهش به حرم کوچه هی پر حضور یا علی....

مولا شاید نبینمت شاید همیشه حرفام بمونه توی دلم

اما یه شب سر میزارم به دامنت و میگم یا علی ...برسم به دادم

یا علی ....

مولا میخوام تمومش کنم اما میاد ...پس  میگم

که یا علی جانم به قربانت

امدی این شب همه عاشقان به قربانت

...به حرمت تموم عاشقا که به عشق اقا گفتن یا علی و عشق

رو آغاز کردن

....این روز رو به همه تبریک میگم و برای همه پدرا آرزو بهترینا رو دارم

به حرمت خنده مولا به وقت شکفتن کعبه ...یا علی

محک

 

/ 1 نظر / 17 بازدید