به زودی...

به زودی در این مکان یک پست نصب میشود !!!

همین

سوال

/ 25 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آرام

هنوزم دست و دلت به نوشتن نیست ؟؟؟

سلام داداشی کوشی پس؟

Tiny

سلام داداشی کوشی پس؟

آرام

دلا یاران سه قسم اند گر بدانی زبانی اند و نانی انـد و جـانی به نـانی نان بده از در برانـش تو نیـکی کن یه یاران زبـانی ولیـکن یـار جـانی را نگهدار به پـایش جـان بده تا می توانی

دل آرام

میدانی؟ دلتنگی... عین آتش زیر خاکستر است گاهی فکر میکنی تمام شده اما یک دفعه همه ات را آتش میزند...

Tiny

سلام داداشه گلم عزیزم ممنون منم همیشه به یادتم