نمیدونم..نمیتونم

سلام

میخوام فکر کنم نمیتونم سوال

میخوام بنویسم نمیتونم ناراحت

میخوام تمرکز کنم نمیتونم ناراحت

میخوام داد بزنم نمیتونم گریه

و تموم زندگی من شده نمیتونمسوال

پ.ن:امیدوارم بتونم ...امیدوارم متفکر

همینبای بای

/ 3 نظر / 14 بازدید
رویا

چون من اگه شک داشته باشم و یا ربطی بین چیزی احساس کنم فوق تصور بد میشم من احساس میکنم شما در مورد یکی از نزدیکان من میخواید حرفی بزنید و تا این شک توی ذهن من هست ارتباط دوستانه ای وجود نداره که بخوای دوستی مثل من رو حفظ کنی یا از دست بدی متاسفم من اگه بدونم شاید فقط چیزی بدونم ولی اگه ندونم چون مشکوکم هیچ حرفی هم برای زدن ندارم

فاطمه

تو نمیتونی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کسی که به کسی کمک میکنه تا بتونه خودش بهتر میتونه...[لبخند][لبخند][لبخند][قلب] بازم میگی نمیتونی؟